Báo giá các dịch vụ Marketing Online

GÓI GIẢI PHÁP 1

Tổng: 10.000.000 VNĐ

Facebook

Gói Nội Dung
6 triệu
Tạo mới, design ảnh cove và avatar
Chăm sóc nội dung Facebook Page
Số lượng 20 bài/tháng

Quản Trị Website

Gói Nội Dung
4 triệu
Tối ưu Onpage
Đối với website bán hàng: 25 sản phẩm/tháng
Cập nhật 2 bài viết/tháng
Tối ưu nội dung có sẵn

Mục tiêu: 

  • Xây dựng & chăm sóc Fanpage, Website khi mới thành lập
  • Câp nhật nguồn thông tin chính thống đến cộng đồng mục tiêu

GÓI GIẢI PHÁP 2

Tổng: 44.000.000 VNĐ

Facebook

Gói Nội Dung
6 triệu
Tạo mới, design ảnh cove và avatar
Chăm sóc nội dung Facebook Page
Số lượng 20 bài/tháng
Chi Phí Ads
10 triệu
Facebook Ads

Quản Trị Website

Gói Nội Dung
8 triệu
Tối ưu Onpage
Đối với website bán hàng: 50 sản phẩm/tháng
Cập nhật 5 bài viết/tháng
Tối ưu nội dung có sẵn
Chi Phí Ads
20 triệu
Quảng cáo Google Search theo hành trình khách hàng và Promotion
Tiếp thị lại khách hàng đã vào website

Mục tiêu: 

  • Tăng nhận diện thương hiệu kết hợp với Promotion khuyến mãi bằng Facebook Ads và Google Search

GÓI GIẢI PHÁP ĐẶC BIỆT

Tổng: 97.000.000 VNĐ

Facebook

Gói Nội Dung
12 triệu
Tạo mới, design ảnh cove và avatar
Chăm sóc nội dung Facebook Page
Số lượng 30 bài/tháng
Tạo 1 video dịch vụ/bán hàng
Chi Phí Ads
20 triệu
Facebook Ads

Quản Trị Website

Gói Nội Dung
15 triệu
Tối ưu Onpage
Đối với website bán hàng: 75 sản phẩm/tháng
Cập nhật 7 bài viết/tháng
Tối ưu nội dung có sẵn
Chi Phí Ads
50 triệu
Quảng cáo Google Search theo hành trình khách hàng và Promotion
Tiếp thị lại khách hàng đã vào website

Mục tiêu: 

  • Tăng nhận diện thương hiệu kết hợp với Promotion khuyến mãi bằng Facebook Ads và Google Search
  • Đẩy mạnh video và nội dung đến cộng đồng mục tiêu
  • Tăng tỷ lệ chuyển đổi Người dùng Online thành khách hàng thực sự